ezoteryczneporady.pl

BHP dla firm

Na czym polega działanie firmy świadczącej usługi BHP?

Firma, która świadczy usługi BHP, kompleksowo wspiera przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na podjęcie współpracy. W ramach świadczonych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymienić można przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych dla pracowników. Szkolenia wstępne BHP dzielą się na ogólne i stanowiskowe. 

Dodatkowo firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie i higienie pracy przeprowadzają szkolenia przeciwpożarowe. Specjaliści BHP opracowują również ocenę ryzyka zawodowego, a w sytuacji, gdy znajdą miejsca, w których występuje znaczne ryzyko wystąpienia zdarzenia niepożądanego, redukują do minimum zagrożenie. Specjaliści BHP zajmują się także formułowaniem regulaminów korzystania z obiektów, a także konkretnych stanowisk pracy. Ważnym elementem usług firmy BHP jest reprezentacja przedsiębiorstwa, które nawiązało współpracę przed państwowymi instytucjami kontroli, dla przykładu Państwową Inspekcją Pracy. Firmy BHP sprawują również nadzór nad odpowiednim oznakowaniem obiektu. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji, a także wszystkie działania związane z ochroną przeciwpożarową również wchodzą w zakres usług firm BHP.